Sus obras

Furs e actes de cort fets perlo senyor rey don Ferrando en la vila d[e] Monço enlany mil cincents y deu

Reproducció digital de Vale[n]cia, per Gorge Costilla, 13 de maig 1511. Localització: Biblioteca de Catalunya. Sig. 2-V-17

Furs, capitols, prouisions e actes de cort fets enlo any MDxxviij : nouament esta[m]pats e rubricats: e ab remissions d[e] diuersos furs e priuilegis sobre aquells ara nouament acotades

Reproducció digital de Valencia, estampats per Francisco Diaz Romano, lo darrer dia del mes de abril 1539 [30 abril 1539]. Localització: Biblioteca de Catalunya. Sig. 2-V-17

Furs, capitols, prouisions e actes de cort fets enlo any MDxxxiij: nouame[n]t esta[m]pats e rubricats: e ab remissions d[e] diuersos furs e priuilegis sobre aq[ue]lls ara nouament acotades

Reproducció digital de Valencia, estampats per Francisco Diaz Romano, 4 juny 1539. Localització: Biblioteca de Catalunya. Sig. 2-V-17

Furs, capitols, prouisions, e actes de cort, fets y atorgats per S.C.R.M. del Rey Don Phelip nostre senyor ara gloriosament regnant, en les Corts generals per aquell celebrades als regnicols de la ciu...

Edició digital a partir de l´edició de: Valencia : en casa de Ioan Mey : venense en Valencia en casa de Pere Borbo, 1565

Libros de texto

Obras sobre el autor

Furs e actes de cort fets perlo senyor rey don Ferrando en la vila d[e] Monço enlany mil cincents y deu

Reproducció digital de Vale[n]cia, per Gorge Costilla, 13 de maig 1511. Localització: Biblioteca de Catalunya. Sig. 2-V-17

Furs, capitols, prouisions e actes de cort fets enlo any MDxxviij : nouament esta[m]pats e rubricats: e ab remissions d[e] diuersos furs e priuilegis sobre aquells ara nouament acotades

Reproducció digital de Valencia, estampats per Francisco Diaz Romano, lo darrer dia del mes de abril 1539 [30 abril 1539]. Localització: Biblioteca de Catalunya. Sig. 2-V-17

Más información

Nombre:
País Valencià
Enlace permanente:
http://data.cervantesvirtual.com/corporatebody/5351
RDF JSON