Obras publicadas en 1476

[Carta de desafiament de Miquel de Vivers a Jaume March]

Reproducció digital del manuscrit, Barcelona, 20 maig 1476. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. top.: Fons del Marquès de Moja, Caixa 58, 1

[Cartell de desafiament amb la resposta de Jaume March a Miquel de Vivers]

Reproducció digital del manuscrit Jaume Marc, Eramprunyà [Gavà], 30 juny 1476. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. top.: Fons del Marquès de Moja, Perg. caixa 58, 2

Historia naturalis (en italiano) / Cayo Plinio Segundo; trad. da Cristoforo Landino.

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid

Incipit ep[isto]la sancti Hieronymi ad Paulinu[m] p[re]sbyte[rum] d[e] o[mn]ib[us] di[ui]ne histo[r]ie libris cap[itu]l[...

Reproducció digital de [Vincentiae] : nuper impressum a Leonardo Basileensi magna cum diligentia, 1476 sexto ydus Maias [10 maig 1476]. Localització: Biblioteca de Catalunya. Sig. Inc. 2-4º

Calendarium / Johannes Regiomontanus.

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid

Ars grammatica

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca

Libros de texto

De proprietate latini sermonis

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca

Libros de texto

Elegantiae linguae latinae

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca

Libros de texto

Autores nacidos en el año 1476

Autores fallecidos en el año 1476