Obras publicadas en 1483

De re militari

Reproducció digital de l'edició de Veronae, Boninus [de Boninis], 13 febrer, 1483. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. Marès I 97

Libros de texto

Oratio in exequiis Cardinalis Tornacensis / [Johannes Antonius de Sancto Georgio]

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Opuscula / [Sant Agustí]

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Mammotrectus, seu Liber expositorius totius Bibliae ac aliorum quae in ecclesia recitantur / [Johannes Marchesinus]

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Etymologiae ; De summo bono / San Isidoro de Sevilla.

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid

Comença la Primera part del Primer libre appellat Crestia : en la qual es tractat e ensenyat que es cristiana religio, d...

Reproducció digital de [València] : lo qual dit primer libre a suasio, co[n]sell e instancia d[e]l molt reuere[n]d ... mosen Johan Ruys de Corella ... es estat tret o empremtat del dit libre ... lo qu...

Epigrammata

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca

Libros de texto

Clarissimi Omniboni Leoniceni de Vincentia libellus de arte metrica

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca

Libros de texto

Autores nacidos en el año 1483

Autores fallecidos en el año 1483