Obras publicadas en 1484

Comença lo libre appellat visio delectable : compost a instancia del molt noble senyor don Johan de Beamunt ... / compil...

Reproducció digital de l'edició Impressa en la ciutat d[e] Barçelona, a despeses de Matheu Vendrell ..., 17 abril 1484. -- [136] p. , 2º , 28 cm. -- Tít. i menció de resp. obtinguts de l'íncipit (f. s...

Libros de texto

Confessionale "Defecerunt". Titulus de restitutionibus / [Sant Antoní de Florència]

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Oratio ad Innocentium VIII pro Republica Senensium / [Andreoccius de Ghinucciis]

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Oratio super electione Summi Pontificis / [Guilelmus de Pereriis]

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Quaestiones in Aristotelis philosophiae naturalis libros.

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca de la Universidad de Granada

Aquest es lo Dotzen libre de regiment dels princeps e de comunitats appellat Crestia: e comença la primera part que trac...

Reproducció digital de [València] : lo qual volum, per prechs e instantia dels reuerends e honorables senyors e ciutada[n]s ... d[e] Valentia, es stat tret o empremtat del original q[ue] es en la sala...

Casus in terminis super Codice

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca

Libros de texto

Autores nacidos en el año 1484

Autores fallecidos en el año 1484