Obras publicadas en 1486

Sermones thesauri noui de Sanctis

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla

Puix en mal temps la serena bé canta

Reproducció digital del manuscrit Jardinet de Orats... datat a 1486, fol. 156v. Localització: Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona, Ms. 151

Processus Satanae contra genus humanum "Accesit Ascaron", siue Tractatus procuratoris editus sub nomine Diaboli

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Visio del Judici de Paris fet per mossen Joan Scrivà ab la al·lagoria de aquell feta per mossén Corella

Reproducció digital del manuscrit Jardinet de Orats... datat a 1486, fols. 145r - 155v. Localització: Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona, Ms. 151

Cobles de Mossén Corella a Calde[s]a. Ma gran caritat, amor he laguesa

Reproducció digital del manuscrit Jardinet de Orats... datat a 1486, fols. 187v - 190r. Localització: Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona, Ms. 151

Jardinet de Orats ...

Reproducció digital del manuscrit datat a 1486 Localització: Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona, Ms. 151

Expositio in cantica canticorum / [Jaume Pérez de València]

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

La Istòria de Leànder y Hero

Reproducció digital del manuscrit Jardinet de Orats... datat a 1486, fols. 129r - 138v. Localització: Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona, Ms. 151

Autores nacidos en el año 1486

Autores fallecidos en el año 1486