Obras publicadas en 1499

Regime[n]t de la cosa publica / Francesc Eiximenis

Reproducció digital de l'edició de Valencia, Cristofol Cofman, 28 de gener, 1499.

Expositio super libros Physicorum, vna cum textu Aristotelis, necnon super commentum Averrois / [Paulus Venetus]

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Liber aggregationis, seu Liber secretorum de virtutibus herbarum, lapidum et animalium quorundam: Quesits / [Pseudo-Alb...

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Summa de exemplis ac similitudinibus rerum / [Johannes de Sancto Geminiano]

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Regiment de la cosa pública / [Francesch Eximenis]

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Vita Diuae Catherinae de Senis = La vida de Sancta Catherina de Sena / [Sant Antoní de Florència]; arromançat per Mique...

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Omelia sobre lo Psalm "Miserere mei Deus" / [Narcís Vinyoles]

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Cronica d[e] Aragon / [Gualberto Fabricio de Vagad]

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Autores nacidos en el año 1499

Autores fallecidos en el año 1499