Obras publicadas en 1524

Dispe[n]sariu[m] magistri Nicolai P[er]positi ad aromatarios nuper diligentissime recognitu[m]...: Platearius... De sim...

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid

Ugo super quarta primi cum Tabula: excelle[n]tissimi Ugonis Senensis vtillisima expositio super quarta primi Auice[n]ne...

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid

Glossa litteralis in primu[m] et s[e]c[un]d[u]m Naturalis Historie libros

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid

Cronica d[e] Aragon / [Lucio Marineo Siculo; Iua de Molina ... de latin en legua castellana nueuamente ha traduzido]

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Obra molt profitosa no sols p. al Reverêt sacerdot pera cofessar lo penidêt q als seus peus vendra Mes encara p.aqualseu...

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Glossa litteralis in Primu[m] et S[e]c[un]d[um] naturalis historiae libros

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Alfonsi Hispaniarum Regis Tabule [et] L. Gaurici ... Theoremata quorum hic est index ... ; in calce huius libre seorsum ...

Reproducción digital basada en la de [S.l.], impressit Lucas Antonius Junta, 1524

Cronica Daragon / [Lucio Marineo Siculo]

Reproducció digital de Valencia, por ... Juan Jofre ..., 1524 IX d[e] Junio. Localització: Biblioteca de Catalunya. Sig. Bon. 8-III-8

Autores nacidos en el año 1524

Autores fallecidos en el año 1524