Obras publicadas en 1991

Llegir Tirant lo Blanc (I i II) / Rafael Beltran Llavador

Altra ed., LLegir Tirant lo Blanc (I i II), en El temps. Apèndix. El món del Tirant, núm. 24 i 25 (1991)

Estudios críticos

La literatura de transición / Juan Cervera

Otra ed.: Monteolivete, núm. 7 (1991). Valencia. Departamento de Didáctica de la Lengua y la Litertura, pp. 141-151.

Fábula de Polifemo y Galatea / Luis de Góngora y Argote

Edición digital a partir de Obras de Don Luis de Góngora [Manuscrito Chacón].I , de la Biblioteca Nacional (España), Ms. Res. 45, ff.121-137. Edición facsímil : Málaga, RAE ; Caja de Ahorros de Ronda,...

El "Plany dolorós de la reina Hècuba" de Joan Roís de Corella : Restauracions i contextos / Lola Badia

Altra ed.: Antoni Ferrando i Albert G. Hauf (eds), Miscel·lània Joan Fuster . Volum III, Barcelona, Publicacions Abadia Montserrat, 1991, pp. 195-223.

Estudios críticos

Traduccions al català dels segles XIV-XV i innovació cultural i literària / Lola Badia

Altra ed.: Albert Rossich i Mariàngela Vilallonga, Llengua i Literatura de l'Edat Mitjana al Renaixement Girona, Estudi General, 1991, pp. 31-50 (Estudi General ; 11).

Estudios críticos

Estudios cervantinos / Daniel Eisenberg

Otra ed.: Barcelona, Sirmio, 1991

Estudios críticos

Felix Mª Sánchez Samaniego, un vasco del siglo XVIII / Salvador Velilla

Otra ed.: Donostia-San Sebastián, Txertoa,1991.

Estudios críticos

La tradició i la moral / per Lola Badia

Altra ed.: Serra d'Or, núm. 373 (gener 1991) pp. 56-59.

Estudios críticos

Autores fallecidos en el año 1991