Más información

Título:
Real pragmatica feta per la Magestat del Rey nostre senyor ab la qual mana reduhir tots los censals de les ciutats, viles reals, vniuersitats y particulars del present regne a raho de vint mil lo millar que es a sou per lliura
Expresión de la obra::
Real pragmatica feta per la Magestat del Rey nostre senyor ab la qual mana reduhir tots los censals de les ciutats, viles reals, vniuersitats y particulars del present regne a raho de vint mil lo millar que es a sou per lliura
Idioma:
español

Formatos

Real pragmatica feta per la Magestat del Rey nostre senyor ab la qual mana reduhir tots los censals de les ciutats, vile...

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca

RDF JSON