[Cançoner del Marquès de Barberà]

[Cançoner del Marquès de Barberà]

Reproducció digital del manuscrit de la Biblioteca de l'Abadia de Montserrat, Ms. 992. -- 200 fulls de paper. -- Referències: Olivar, Alexandre, Catàleg de Manuscrits de la Biblioteca del Monestir de ...

Contencio de Aiax Talamon e Ulixes

Contencio de Aiax Talamon e Ulixes

Reproducció digital del manuscrit [Cançoner del Marquès de Barberà] , fols. 140r - 145r. Localització: Biblioteca de l'Abadia de Montserrat, Ms. 992

Letra de Exiles que fa a Poliçena

Letra de Exiles que fa a Poliçena

Reproducció digital del manuscrit [Cançoner del Marquès de Barberà] , fols. 138r - 139r. Localització: Biblioteca de l'Abadia de Montserrat, Ms. 992

Poliçena respon ha Exilles

Poliçena respon ha Exilles

Reproducció digital del manuscrit [Cançoner del Marquès de Barberà], fols. 139r - 140r. Localització: Biblioteca de l'Abadia de Montserrat, Ms. 992

Exercitatorio de la vida spiritual

Exercitatorio de la vida spiritual

Reproducció digital del incunable de l'edició de Montiserrati, [per Iohannem Luschernerj, 1500 Xiii Novembris]. -- Text amb edició crítica a: Baraut, Cebriá, García de Cisneros Obras completas (Script...

Fonts i problemes del Cançoner del Marquès de Barberà (S1 - BM1) / Martí Sadurní

Fonts i problemes del Cançoner del Marquès de Barberà (S1 - BM1) / Martí Sadurní

Publicat als Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza.Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Università di Palermo, 18-24 settembre 1995, Tübingen, Max Nie...