The Tragedy of Caldesa / Joan Roís de Corella ; Peter Cocozzella (trad.)

The Tragedy of Caldesa / Joan Roís de Corella ; Peter Cocozzella (trad.)

Altra edició: Peter Cocozzella, Text, Translation, and Critical Interpretation of Joan Rois de Corella's Tragèdia de Caldesa, a Fifteenth-Century Spanish Tragedy of Gender Reversal: The Woman Dominate...

Libros de texto
Lo jardí d'amor: una joia corelliana divulgativa / Lluís Alpera

Lo jardí d'amor: una joia corelliana divulgativa / Lluís Alpera

Edició digital a partir d'Avui. Joan Roís de Corella (1497-1997). Cinc-cents anys de la mort, (23 d'abril 1997), pp. XVI-XVII. Edició de la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives per cortesia d'El Punt A...

Estudios críticos
La clonació humana, el mite de Nacís i Roís de Corella / Emili Rodríguez-Bernabéu

La clonació humana, el mite de Nacís i Roís de Corella / Emili Rodríguez-Bernabéu

Edició digital a partir d' Avui. Joan Roís de Corella (1497-1997). Cinc-cents anys de la mort, (23 d'abril 1997), pp. XII-XV. Edició de la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives per cortesia d'El Punt Av...

Estudios críticos
D'un temps, d'un país / Enric Sòria

D'un temps, d'un país / Enric Sòria

Edició digital a partir d'Avui. Joan Roís de Corella (1497-1997). Cinc-cents anys de la mort, (23 d'abril 1997), pp. VI-VII. Edició de la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives per cortesia d'El Punt Avu...

Estudios críticos
La llengua de Joan Roís de Corella (1435-1497): una presentació / Emili Casanova

La llengua de Joan Roís de Corella (1435-1497): una presentació / Emili Casanova

Altra edició: Vicent Martines (ed.), Estudis sobre Joan Roís de Corella, Alcoi, Marfil, 1999, pp. 89-105 (Universitas, 9)

Estudios críticos
Aportació a la biografia de Joan Roís de Corella: noves dades sobre el seu naixement i la seua mort / Jaume J. Chiner Gimeno

Aportació a la biografia de Joan Roís de Corella: noves dades sobre el seu naixement i la seua mort / Jaume J. Chiner Gi...

Edició digital a partir de l'edició de Caplletra. Revista Internacional de Filologia, núm. 15, (tardor de 1993), pp. 49-62

Estudios críticos
Ausiàs March i Joan Roís de Corella: relacions familiars / Jaume José Chiner Gimeno

Ausiàs March i Joan Roís de Corella: relacions familiars / Jaume José Chiner Gimeno

Edició digital basada en Jaume Chiner Gimeno (ed.), Ausiàs March i la València del segle XV (1400-1459), València, Generalitat Valenciana, pp. 521-552, revisada i actualitzada amb les correccions real...

Estudios críticos
Aspectes argumentals de la Tragèdia de Caldesa / Rosanna Cantavella

Aspectes argumentals de la Tragèdia de Caldesa / Rosanna Cantavella

Altra edició: Ausiás March i el món cultural del segle XV, a cura de Rafael Alemany Ferrer, Alacant, Universitat d'Alacant, Institut Universitari de Filologia Valenciana, 1999, pp. 299-318

Estudios críticos