Fr. Francesc Eiximenis, O.F.M., De la predestinación de Jesucristo, y el consejo del Arcipreste de Talavera a los que deólogos mucho fundados non son  / Albert G. Hauf

Fr. Francesc Eiximenis, O.F.M., De la predestinación de Jesucristo, y el consejo del Arcipreste de Talavera a los que de...

Edición digital a partir de Archivum Franciscanun Historicum, núm. 76 (1983), pp. 239-295

Fray Hernando de Talavera, O.S.H., y las traducciones castellanas de la Vita Christi de Fr. Francesc Eiximenis, O.F.M. / Albert G. Hauf i Valls

Fray Hernando de Talavera, O.S.H., y las traducciones castellanas de la Vita Christi de Fr. Francesc Eiximenis, O.F.M. /...

Edición digital a partir de Tomás Martínez Romero y Roxana Recio (eds.), Essays on medieval translation in the Iberian Peninsula, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I ; Omaha, ...

Idees i prejudicis d’Eiximenis sobre la poesia 
 / Xavier Renedo

Idees i prejudicis d’Eiximenis sobre la poesia / Xavier Renedo

Edició digital basada en l'edició de Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata = Mediaeval studies in honour Curt Wittlin = Estudis medievals en homenatge a Curt Wittli, Alacant, Institut Interuniversita...

Una mirada al tractament dels marginats i mal adaptats en el Regne de València entre 1350 i 1450 
 / Jill Webster

Una mirada al tractament dels marginats i mal adaptats en el Regne de València entre 1350 i 1450 / Jill Webster

Edició digital basada en l'edició de Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata = Mediaeval studies in honour Curt Wittlin = Estudis medievals en homenatge a Curt Wittli, Alacant, Institut Interuniversita...

Eiximenis i la ciència / Lluís Brines

Eiximenis i la ciència / Lluís Brines

Edició digital basada en l'edició de Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata = Mediaeval studies in honour Curt Wittlin = Estudis medievals en homenatge a Curt Wittli, Alacant, Institut Interuniversita...

E deya que açò devia sobiranament esquivar dona d’orde: Francesc Eiximenis i les monges a Lo llibre de les dones / Montserrat Piera

E deya que açò devia sobiranament esquivar dona d’orde: Francesc Eiximenis i les monges a Lo llibre de les dones / Monts...

Edició digital basada en l'edició de Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata = Mediaeval studies in honour Curt Wittlin = Estudis medievals en homenatge a Curt Wittli, Alacant, Institut Interuniversita...

Un nou manuscrit i una versió aragonesa del Cercapou / Jaume Riera i Sans

Un nou manuscrit i una versió aragonesa del Cercapou / Jaume Riera i Sans

Edició digital basada en l'edició de Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata = Mediaeval studies in honour Curt Wittlin = Estudis medievals en homenatge a Curt Wittli, Alacant, Institut Interuniversita...