author
Obres de Mossen Corella / presentació a cura de Stefano M. Cingolani

Obres de Mossen Corella / presentació a cura de Stefano M. Cingolani

Reproducció del Manuscrit Maiansià de la Biblioteca de la Universitat de València (Ms. 728). Edició crítica de Josep Almiñana Vallés. Altra ed. : ed. facsímil: València, Del Cenia al Segura, 1984

Rahonament de Thelamó e de Ulixes en lo setge de Troya, davant Agamènon, aprés mort de Achiles, sobre les sues armes

Rahonament de Thelamó e de Ulixes en lo setge de Troya, davant Agamènon, aprés mort de Achiles, sobre les sues armes

Edició digital basada en l'edició de Josep Lluís Martos, Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella, Alacant ; Barcelona, 2001, pp. 125-135 (Biblioteca Sanchís Guarner ; 55) (IIFV-PAM)

Libros de texto
Plant dolorós de la reyna Ècuba rahonant la mort de Príam, la de Polícena e de Astíanactes

Plant dolorós de la reyna Ècuba rahonant la mort de Príam, la de Polícena e de Astíanactes

Edició digital basada en l'edició de Josep Lluís Martos, Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella, Alacant ; Barcelona, 2001, pp. 137-150. ( Biblioteca Sanchís Guarner ; 55) (IIFV-PAM).

Libros de texto
La istòria de Leànder y Hero

La istòria de Leànder y Hero

Edició digital basada en l'edició de Josep Lluís Martos, Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella, Alacant ; Barcelona, 2001, pp. 151-173. ( Biblioteca Sanchís Guarner ; 55) (IIFV-PAM).

Libros de texto
Lamentacions: Lamentació de Mirra, filla de Cínaras; De Narciso; De Píramus y Tisbe

Lamentacions: Lamentació de Mirra, filla de Cínaras; De Narciso; De Píramus y Tisbe

Edició digital basada en l'edició de Josep Lluís Martos, Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella, Alacant ; Barcelona, 2001, pp. 175-198, ( Biblioteca Sanchís Guarner ; 55) (IIFV-PAM).

Libros de texto
Lamentació de Biblis

Lamentació de Biblis

Edició digital basada en l'edició de Josep Lluís Martos, Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella, Alacant ; Barcelona, 2001, pp. 199-206, ( Biblioteca Sanchís Guarner ; 55) (IIFV-PAM)

Libros de texto
Scriu Medea a les dones la ingratitud e desconexença de Jàson, per donar-los exemple de honestament viure

Scriu Medea a les dones la ingratitud e desconexença de Jàson, per donar-los exemple de honestament viure

Edició digital basada en l'edició de Josep Lluís Martos, Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella, Alacant ; Barcelona, 2001, pp. 207-236. ( Biblioteca Sanchís Guarner ; 55) (IIFV-PAM)

Libros de texto