author
La natura angelica : nueuame[n]te impressa, emendada : [et] corregida / [por Francesc Eiximenis]

La natura angelica : nueuame[n]te impressa, emendada : [et] corregida / [por Francesc Eiximenis]

Reproducció digital del microfilm de l´edició de Alcalá de Henares, [Miguel de Eguía], 1527. Localització: Biblioteca de Catalunya, Sig. (Esp. 92-Fol)

Llibre dels angels

Llibre dels angels

Reproducció digital de l'edició de Barcinone, Per Iohannem Rosembach, (21 de junio 1494) -- Fol. -- H., 16233. -- Haeb., 704. -- Vindel, 1, 93. -- Aguiló, 428. -- Massó, 71. -- IBE, 2264. -- Olivar, A...

Aquest es lo Dotzen libre de regiment dels princeps e de comunitats appellat Crestia: e comença la primera part que tracta perque comu[n]itats e ciutats foren edificades ne qui primerame[n]t les edifica

Aquest es lo Dotzen libre de regiment dels princeps e de comunitats appellat Crestia: e comença la primera part que trac...

Reproducció digital de [València] : lo qual volum, per prechs e instantia dels reuerends e honorables senyors e ciutada[n]s ... d[e] Valentia, es stat tret o empremtat del original q[ue] es en la sala...

Primera part del Terç del Crestià / Francesc Eiximenis

Primera part del Terç del Crestià / Francesc Eiximenis

Reproducció digital del manuscrit datat [entre 1400 i 1425]. Localització: Biblioteca Catalunya, Sig. Ms. 457

Llibre dels àngels / [Francesch Eximenis]

Llibre dels àngels / [Francesch Eximenis]

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Llibre dels àngels

Llibre dels àngels

Reproducció digital de Barçelona : per lo reuerent maestre Joha[n] Rosenbach [de] Haydelberch alamany, a 21 [de] juyn any de nostre senyor 1494 -- Localització: Biblioteca de la Universitat de Barcelo...

Llibre dels àngels / [Francesch Eximenis]

Llibre dels àngels / [Francesch Eximenis]

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Cercapou / compost per lo reverend pare en Crist mestre Francesch Eximenis. Art de ben morir

Cercapou / compost per lo reverend pare en Crist mestre Francesch Eximenis. Art de ben morir

Reproducció digital del manuscrit datat 14--, principis. Localització: Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Fons de reserva, Sig. 07 Ms 2

Regime[n]t de la cosa publica / Francesc Eiximenis

Regime[n]t de la cosa publica / Francesc Eiximenis

Reproducció digital de l'edició de Valencia, Cristofol Cofman, 28 de gener, 1499.