author
Fr. Francesc Eiximenis, O.F.M., De la predestinación de Jesucristo, y el consejo del Arcipreste de Talavera a los que deólogos mucho fundados non son  / Albert G. Hauf

Fr. Francesc Eiximenis, O.F.M., De la predestinación de Jesucristo, y el consejo del Arcipreste de Talavera a los que de...

Edición digital a partir de Archivum Franciscanun Historicum, núm. 76 (1983), pp. 239-295

Fray Hernando de Talavera, O.S.H., y las traducciones castellanas de la Vita Christi de Fr. Francesc Eiximenis, O.F.M. / Albert G. Hauf i Valls

Fray Hernando de Talavera, O.S.H., y las traducciones castellanas de la Vita Christi de Fr. Francesc Eiximenis, O.F.M. /...

Edición digital a partir de Tomás Martínez Romero y Roxana Recio (eds.), Essays on medieval translation in the Iberian Peninsula, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I ; Omaha, ...

Tirant lo Blanc: ¿novela anticaballeresca? Algunas cuestiones que plantea la conexión coreliana / Albert G. Hauf i Valls

Tirant lo Blanc: ¿novela anticaballeresca? Algunas cuestiones que plantea la conexión coreliana / Albert G. Hauf i Valls

Edició digital a partir de Tirant lo Blanc: algunes qüestions que planteja la connexió corelliana, dins Rafael Alemany Ferrer, Antoni Ferrando Francés i Lluís B. Meseguer (eds.), Actes del Novè Col·lo...

Possibles ressons de les Tusculanes en el poema XXXVII d'Ausiàs March / Albert G. Hauf

Possibles ressons de les Tusculanes en el poema XXXVII d'Ausiàs March / Albert G. Hauf

Edició digital a partir de l'edició de Caplletra. Revista Internacional de Filologia, núm. 24 (primavera de 1998), pp. 105-116

La solució a un enigma: L’Speculum Animae (SA) i L’Ars vitae contemplativae (AV) 
 / Albert Hauf

La solució a un enigma: L’Speculum Animae (SA) i L’Ars vitae contemplativae (AV) / Albert Hauf

Edició digital basada en l'edició de Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata = Mediaeval studies in honour Curt Wittlin = Estudis medievals en homenatge a Curt Wittli, Alacant, Institut Interuniversita...

Tirant lo Blanc: algunes qüestions que planteja la connexió corelliana / Albert G. Hauf i Valls

Tirant lo Blanc: algunes qüestions que planteja la connexió corelliana / Albert G. Hauf i Valls

Edició digital a partir de l'edició de Rafael Alemany Ferrer, Antoni Ferrando Francés i Lluís B. Meseguer (eds.), Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant-Elx,...