author
Funus triumpho simillimum? : consideracions al voltant de la mort i del dol per Tirant lo Blanc / Tomàs Martínez Romero

Funus triumpho simillimum? : consideracions al voltant de la mort i del dol per Tirant lo Blanc / Tomàs Martínez Romero

Altra ed. en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, núm. 74-1 (enero-junio 1998), pp. 23-48.

Joan Roís de Corella i la literatura a la València de la segona meitat del XV / Tomàs Martínez Romero

Joan Roís de Corella i la literatura a la València de la segona meitat del XV / Tomàs Martínez Romero

Altra edició: Albert G. Hauf Valls (ed.), Panorama crític de la literatura catalana, 2, Barcelona, Vicens Vives, 2011, pp. 435-449

La poesía de Joan Roís de Corella, entre el amor y la honestidad / Tomàs Martínez Romero

La poesía de Joan Roís de Corella, entre el amor y la honestidad / Tomàs Martínez Romero

Altra edició: Juan Casas Rigall i Eva M. Díaz Martínez (eds.), Iberia cantat. Estudios sobre poesía hispánica medieval, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2002, pp. 525-55...

Per a una interpretació de la Balada de la garsa i l'esmerla / Tomàs Martínez Romero

Per a una interpretació de la Balada de la garsa i l'esmerla / Tomàs Martínez Romero

Altra edició: Vicent Martines (ed.), Estudis sobre Joan Roís de Corella, Alcoi, Marfil, 1999, pp. 265-281(Universitas, 8)

Alguns comentaris sobre l’orde de la Garrotera: del Triümfo de les dones al Tirant lo Blanch / Tomàs Martínez Romero

Alguns comentaris sobre l’orde de la Garrotera: del Triümfo de les dones al Tirant lo Blanch / Tomàs Martínez Romero

Altra edició: M. D. Burdeus, E. Real i J. M. Verdegal (eds.), Las órdenes militares: realidad e imaginario, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2000, pp. 503-517

Materials senequians en autors medievals I : el Tirant lo Blanch / Tomàs Martínez Romero

Materials senequians en autors medievals I : el Tirant lo Blanch / Tomàs Martínez Romero

Altra ed.: Un clàssics entre clàssics : sobre traduccions i recepcions de Sèneca a l'Època Medieval, Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana ; Publicacions de l'Abadia de Montser...

Joan Roís de Corella interpretat des d'Ausiàs March / Tomàs Martínez Romero

Joan Roís de Corella interpretat des d'Ausiàs March / Tomàs Martínez Romero

Altra edició: Cultura Neolatina, LXI, 1-2 (2001), pp. 159-194

Literatura i teologia en una proposta profeminista: el Triümfo de les dones, de Joan Roís de Corella (1462) / Tomàs Martínez Romero

Literatura i teologia en una proposta profeminista: el Triümfo de les dones, de Joan Roís de Corella (1462) / Tomàs Mart...

Altra edició: Annali di Ca'Foscari. Rivista della Facoltà de Lingue e Letterature Stranieri dell'Università Ca'Foscari di Venezia, 35, 1-2 (1996), pp. 225-236

Encontre d’amor: un poema de Joan Escrivà al Jardinet d’orats / Tomàs Martínez Romero

Encontre d’amor: un poema de Joan Escrivà al Jardinet d’orats / Tomàs Martínez Romero

Edició digital basada en l'edició de Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata = Mediaeval studies in honour Curt Wittlin = Estudis medievals en homenatge a Curt Wittli, Alacant, Institut Interuniversita...