author
Raó i intuïció en Plaerdemavida / Xavier Renedo Puig

Raó i intuïció en Plaerdemavida / Xavier Renedo Puig

Altra ed.: Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, vol. XLV (1995-1996), pp. 317-360

Quin mal és lo besar? (Literatura i moral al voltant de la quarta línia de l'amor) / Xavier Renedo

Quin mal és lo besar? (Literatura i moral al voltant de la quarta línia de l'amor) / Xavier Renedo

Altra ed.: Caplletra. Revista Internacional de Literatura, núm. 13 (1992), pp. 99-115.

De libidinosa amor los efectes / Xavier Renedo

De libidinosa amor los efectes / Xavier Renedo

Altra ed.: L'Avenç, núm. 123 (1989), pp. 18-23

Lectures del Tirant lo Blanc

Lectures del Tirant lo Blanc

Altra ed.: Circulart, núm 21 (1990), pp. 5-7.

Turpia feminarum incesta lascivarum (el joc teatral en el capítol 283 del Tirant lo Blanc)

Turpia feminarum incesta lascivarum (el joc teatral en el capítol 283 del Tirant lo Blanc)

Altra ed.: En Francesc Massip, Formes teatrals de la tradició medieval (Actes del VII Col·loqui de la Sciété Internationale pour l'Etude du Théâtre Medieval, Girona, 1992), Barcelona, Institut del Téâ...

Idees i prejudicis d’Eiximenis sobre la poesia 
 / Xavier Renedo

Idees i prejudicis d’Eiximenis sobre la poesia / Xavier Renedo

Edició digital basada en l'edició de Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata = Mediaeval studies in honour Curt Wittlin = Estudis medievals en homenatge a Curt Wittli, Alacant, Institut Interuniversita...