Historia del molt alt y invictissim senyor lo Rey Don Jayme de Aragon primer de aquest nom cognomenat lo gran Conquistador. Composta y Ordenada per lo mateix Rey que la escrigue de sa propia ma. Escrita en Barcelona per Jaume Farrera, studiant, natural de Gronollers, en lo Any 1619. Per orde y manament del senyor Jaume Ramon Vila, Sacerdot.

Historia del molt alt y invictissim senyor lo Rey Don Jayme de Aragon primer de aquest nom cognomenat lo gran Conquistad...

Reproducció digital del manuscrit datat a Barcelona, 1619. -- Localització: Biblioteca de la Universtitat de Barcelona. Fons de reserva, sig. Ms. 69

Chronica o comentaris del gloriossisim e invictissim Rey en Jacme primer, Rey Darago, de Mallorques e de Valencia, Compte de Barcelona e de Montpesler : dictada per aquell en sa llengua natural ; de nou feyta estampar per Marian Aguiló y Fuster

Chronica o comentaris del gloriossisim e invictissim Rey en Jacme primer, Rey Darago, de Mallorques e de Valencia, Compt...

Reproducció digital de l'edició de Barcelona, Llibrería d'Alvar Verdaguer, 1873. -- XXIII, 535 p., [1] làm. : il. ; 19 cm.. -- Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. top. Bad-8-2492

Jaume II i la seua època   / Ana M.ª Martín Sánchez i altres alumnes

Jaume II i la seua època / Ana M.ª Martín Sánchez i altres alumnes

Edición digital a partir de Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2003

Furs e actes de cort fets perlo senyor rey don Ferrando en la vila d[e] Monço enlany mil cincents y deu

Furs e actes de cort fets perlo senyor rey don Ferrando en la vila d[e] Monço enlany mil cincents y deu

Reproducció digital de Vale[n]cia, per Gorge Costilla, 13 de maig 1511. Localització: Biblioteca de Catalunya. Sig. 2-V-17

Furs, capitols, prouisions e actes de cort fets enlo any MDxxxiij: nouame[n]t esta[m]pats e rubricats: e ab remissions d[e] diuersos furs e priuilegis sobre aq[ue]lls ara nouament acotades

Furs, capitols, prouisions e actes de cort fets enlo any MDxxxiij: nouame[n]t esta[m]pats e rubricats: e ab remissions d...

Reproducció digital de Valencia, estampats per Francisco Diaz Romano, 4 juny 1539. Localització: Biblioteca de Catalunya. Sig. 2-V-17

Historia del misterio divino del... sacramento del altar q. esta en los corporales de Daroca... en la còquista que el... rey... Jayme el primero hizo a los moros del reyno de Valencia... [Texto impreso]

Historia del misterio divino del... sacramento del altar q. esta en los corporales de Daroca... en la còquista que el......

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu

Croniques de totes les naçions quis poblaren en Espanya e en apres dels Reys d'Arago... e dels comtes de Barchinona. Inc.: Segons que haven legit en molts libres (f. 6)... Exp.: menors de la ciutat de Leyda. Era moguda e suscitada james en temps d'aquest rey (f. 67v)

Croniques de totes les naçions quis poblaren en Espanya e en apres dels Reys d'Arago... e dels comtes de Barchinona. Inc...

Reproducció digital del manuscrit del S. XIV. -- 75 f. (2 col., 28 lín.), perg. ; 29 x 21 cm. -- Text en catalá. -- Capital e inicials decorades en blau i roig. -- Localització: Biblioteca Nacional (E...

Veritat i literatura a les cròniques medievals catalanes : Ramon Muntaner

Veritat i literatura a les cròniques medievals catalanes : Ramon Muntaner

Altra ed.: Tradició i modernitat als segles XIV i XV : estudis de cultura literària i lectures d'Ausiàs March, València; Barcelona, Institut Universitari de Filologia Valenciana; Publicacions de l'Aba...