Cantigas de Martin Codax [Berkeley]

Cantigas de Martin Codax [Berkeley]

Reproducción fragmentaria del manuscrito titulado Versos Portugue. Localización: Biblioteca Bancroft de la University of California at Berkeley. Sig. MS UCB 143v.13, fols. 197v a 199r.

Orixes da Materia de Bretaña : a

Orixes da Materia de Bretaña : a "Historia regum britanniae" e o pensamento europeo do século XII / Santiago Gutiérrez G...

Edición digital a partir de la ed. de [Santiago de Compostela]: Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Política Lingüística, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, D.L. 2002

Ó seculo XIX. Prosa rosalina / [textos, Mª Luz Ínsua Ramil ... et al.]

Ó seculo XIX. Prosa rosalina / [textos, Mª Luz Ínsua Ramil ... et al.]

Edición digital a partir de [A Coruña], Era, D.L. 2010

Galicia. Revista semanal ilustrada (A Habana, 1902-1930). Facsímile dos anos 1904-1905 / director do proxecto Luís Alonso Girgado; edición, estudo e índices Maria Vilariño Suárez

Galicia. Revista semanal ilustrada (A Habana, 1902-1930). Facsímile dos anos 1904-1905 / director do proxecto Luís Alons...

Reproducción digital a partir de Galicia : revista semanal ilustrada, La Habana : Imprenta de "Galicia", 1902-1930. Año 1, n. 1 (jul. 1902)-año 1, n. 23 (dic. 1902)

Poema 01 (I) / Rosalía de Castro

Poema 01 (I) / Rosalía de Castro

Edición digital a partir de Obras completas. Tomo I, Madrid, Turner, 1993

O libro da vaca. Monografía etnolingüística do gando vacún / Pedro Benavente Jareño, Xesús Ferro Ruibal

O libro da vaca. Monografía etnolingüística do gando vacún / Pedro Benavente Jareño, Xesús Ferro Ruibal

Edición digital a partir de Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2010

Arazua (Montevideo, 1929-1930) ; Raza Celta (Montevideo, 1934-1935) / director do proxecto Luis Alonso Girgado; edición Luís Alonso Girgado e María Vilariño Suárez

Arazua (Montevideo, 1929-1930) ; Raza Celta (Montevideo, 1934-1935) / director do proxecto Luis Alonso Girgado; edición ...

Edición digital a partir de la ed. facsimilar de Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Política Lingüística, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2006. Ori...