gl
Cadernos Ramón Piñeiro I (Cadernos galegos de pensamento e cultura). Lírica e metafísica no proxecto filosófico de Ramón Piñeiro / Anxo González Fernández; Para unha sistemática de Ramón Piñeiro / Ramón López Vázquez

Cadernos Ramón Piñeiro I (Cadernos galegos de pensamento e cultura). Lírica e metafísica no proxecto filosófico de Ramón...

Edición digital a partir de la edición de Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2003

Aires da Miña Terra / Director, Manuel Nóvoa Costoya

Aires da Miña Terra / Director, Manuel Nóvoa Costoya

Reproducción digital de la ed. de Buenos Aires, 1908-1909, núm.1 (10 de mayo de 1908)- núm. 63 (25 de julio de 1909)

Carolina Michaëlis de Vasconcelos e o Cancioneiro da Ajuda, hoxe / Coordinador Mercedes Brea; Autor Yara Frateschi Vieira [et al.]

Carolina Michaëlis de Vasconcelos e o Cancioneiro da Ajuda, hoxe / Coordinador Mercedes Brea; Autor Yara Frateschi Vieir...

Edición digital de la ed. de Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Política Lingüística, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2005

Aproximacións ao estudo do

Aproximacións ao estudo do "vocabulario trobadoresco" / edición ao coidado de Merceces Brea, Santiago López Martínez-Mor...

Edición digital a partir de Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2010

Narradores ocasionais do século XIX (Relato breve) / director do proxecto, Modesto Hermida; edición, introducción e notas Rafael Adán Rodríguez

Narradores ocasionais do século XIX (Relato breve) / director do proxecto, Modesto Hermida; edición, introducción e nota...

Edición digital de la ed. de Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2000

Galicia Nueva : (Semanario Regional) [Montevideo, 1918-1919] / Edición, introdución e notas, Luis Alonso Girgado, María Vilariño Suárez

Galicia Nueva : (Semanario Regional) [Montevideo, 1918-1919] / Edición, introdución e notas, Luis Alonso Girgado, María ...

Edición digital de la ed. de Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Política Lingüística, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2006

Alma gallega / edición Luis Alonso Girgado e María Vilariño Suárez

Alma gallega / edición Luis Alonso Girgado e María Vilariño Suárez

Edición digital a partir de le ed. de Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Política Lingüística, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2006. Originales pro...

Cadernos Ramón Piñeiro, III (Cadernos galegos de pensamento e cultura). Bibliografía e hemerografía de Ramón Piñeiro : unha contribución / Luís Alonso Girgado, María Cuquejo Enríquez, Teresa Monteagudo Cabaleiro

Cadernos Ramón Piñeiro, III (Cadernos galegos de pensamento e cultura). Bibliografía e hemerografía de Ramón Piñeiro : u...

Edición digital a partir de la edición de Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2003 (Cadernos Ramón Piñeiro ; 3)

Cadernos Ramón Piñeiro, V (Cadernos galegos de pensamento e cultura). Cartas de Ramón Piñeiro a Ricardo Carballo Calero / edición de Luís Alonso Girgado, María Cuquejo Enríquez, Carmen Fariña Miranda

Cadernos Ramón Piñeiro, V (Cadernos galegos de pensamento e cultura). Cartas de Ramón Piñeiro a Ricardo Carballo Calero ...

Edición digital a partir de la edición de Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, [s.a.]