gl
Eufonía : (Rimas y glosas de la poesía gallega) [Buenos Aires, 1958-1959] / edición, Luis Alonso Girgado, María Cuquejo Enríquez, Manuel Quintáns Suárez

Eufonía : (Rimas y glosas de la poesía gallega) [Buenos Aires, 1958-1959] / edición, Luis Alonso Girgado, María Cuquejo ...

Edición digital a partir de la ed. facsimilar de Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Política Lingüística, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2005

Cultura gallega : (A Habana 1936-1940) / Introdución Luis Alonso Girgado; Coordinador Xoán Carlos Rodríguez Pérez

Cultura gallega : (A Habana 1936-1940) / Introdución Luis Alonso Girgado; Coordinador Xoán Carlos Rodríguez Pérez

Edición digital a partir de la ed. de [Santiago de Compostela], Xunta de Galicia, Consellería de Educación e ordenación universitaria, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, D.L. 19...

Cadernos Ramón Piñeiro, II (Cadernos galegos de pensamento e cultura). Ramón Piñeiro : cronobiografía e cartas / Luís Alonso Girgado, Teresa Monteagudo Cabaleiro

Cadernos Ramón Piñeiro, II (Cadernos galegos de pensamento e cultura). Ramón Piñeiro : cronobiografía e cartas / Luís Al...

Edición digital a partir de la edición de Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2003

A gaita gallega. Repinica muiñeiras, alboradas e fandangos, unha vez 'o mes : A Habana (1885-1889) / director do proxecto Luis Alonso Girgado, estudio introductorio Natalia Regueiro, colaboradores Amelia Rodrigues Esteves, Lourdes Pazo García

A gaita gallega. Repinica muiñeiras, alboradas e fandangos, unha vez 'o mes : A Habana (1885-1889) / director do proxect...

Edición digital basada en la facsímil de: [ A Coruña], Xunta de Galicia, Centro Ramón Piñeiro, 1999.

A Gaita Gallega: A Habana (1885-1889) / Director do proxecto Luis Alonso Girgado;  Estudo introdutorio Natalia Regueiro

A Gaita Gallega: A Habana (1885-1889) / Director do proxecto Luis Alonso Girgado; Estudo introdutorio Natalia Regueiro

Edición digital de la ed. de [Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Política Lingüística, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, D. L. 2006.

Galicia (Revista del Centro Gallego) [Caracas, 1952-1954] [Reprodución] / director do proxecto Luís Alonso Girgado, edición Luís Alonso Girgado, Marisa Moreda Leirado e María Vilariño Suárez

Galicia (Revista del Centro Gallego) [Caracas, 1952-1954] [Reprodución] / director do proxecto Luís Alonso Girgado, edic...

Edición digital a partir de la edición de Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2006

Galicia. Revista semanal ilustrada (A Habana, 1902-1930). Facsímile dos anos 1904-1905 / director do proxecto Luís Alonso Girgado; edición, estudo e índices Maria Vilariño Suárez

Galicia. Revista semanal ilustrada (A Habana, 1902-1930). Facsímile dos anos 1904-1905 / director do proxecto Luís Alons...

Reproducción digital a partir de Galicia : revista semanal ilustrada, La Habana : Imprenta de "Galicia", 1902-1930. Año 1, n. 1 (jul. 1902)-año 1, n. 23 (dic. 1902)

El Gallego. Periódico semanal órgano de los intereses de su nombre / director do proxecto Luís Girgado; edición de Marisa Moreda Leirado, Manuel Quintáns Suárez

El Gallego. Periódico semanal órgano de los intereses de su nombre / director do proxecto Luís Girgado; edición de Maris...

Reproducción digital a partir de El Gallego : periódico semanal, órgano de los intereses de su nombre, Buenos Aires : César Cisneros Luces, 1879-1880. Año 1, n. 1 (27 de abril de 1879)-Año 2, n. 21 (1...