Más información

Título:
Libre de consolacio de philosophia ... ; transladat en romanç catalanesch. Estampat novament amb la Moral consideració contra les persuassions, vicis e forces de amor de don Francesch Carroç Pardo de la Casta ; a cura de don Bartomeu Muntaner ; ... notes bibliogràfiques del Àngel Aguiló
Producción:
Barcelona, Llibreria d'Alvar Verdaguer, 1873
Idioma:
catalán
Nota de edición:
Edició digital basada en l'edició de Barcelona, Llibreria d'Alvar Verdaguer, 1873
Autor:
Boeci, 470-524
Otro rol:
Carròs Pardo de la Casta i Bellvís, Francesc, fl.S.16º
Materia:
Virtut