Más información

Título:
Arenga pera tirar desde el carro, que fa Sento el Novelero, de la Chunta que tingueren el Rat-Penat, el Pardal del Rellonche de Sen Chuan, el Dragó del Colechi ... : ahon éste feu descripció de la Danza, y Carro Triunfant que en obsequi de SS. MM. y AA. fan els empleats de Pes Real, del Oli, Arros ...
Producción:
per Miquel Estevan ..., 1802
Autor:
Estevan i Cervera, Miquel, 1795-1825
Autor:
Fernando VII, Rey de España, 1784-1833
Autor:
J. A.
Materia:
València-Festes-S. XIX
Materia:
Fernando VII, Rey de España-Matrimonio
Materia:
Bodas reales-S. XIX
Materia:
Bodes reials-S. XIX
Materia:
María Cristina , Reina consorte de Fernando VII, Rey de España, 1806-1878
Materia:
Valencia-Fiestas-S. XIX
Materia:
Fernando VII, Rey de España-Matrimoni

Otras colecciones

  • Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu (BIVALDI)