Más información

Título:
Itinerario : Voyage ofte Schipvaert, van Ian Hughen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien, inhoudende een corte beschryvinge der selver Landen ende Zeecusten... / (Beschryvinghe van de gansche Custe van Guinea, Manicongo, Angola, Monomotapa, ende tegen over de Cabo de S. Augustiin in Brasilien, de eyghenschappen des gheheelen Oceanische Zees; midtsgaders harer Eylanden, als daer zijn S. Thome S. Helena, 't Eyland Ascencion... Reys gheschrift vande Navigatien der Portugaloysers in Orienten... uyt die Portugaloyseche ende Spaensche in onse ghemeene Nederlandtsche tale ghetranslateert ende overgheset, door Ian Huyghen van Linschoten)
Producción:
Amstelredam :, Cornelis Claesz, 1596
Idioma:
latín
Nota de edición:
Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla
Autor:
Linschoten, Jan Huygen van, 1563-1611
Impresor:
Claesz, Cornelis
Materia:
Asia -- Descubrimiento y exploración portugueses
Materia:
África -- Descubrimiento y exploración portugueses

Otras colecciones

  • Universidad de Sevilla. Fondo antiguo
  • Fondo Antiguo de Universidades y Colecciones Singulares