Más información

Título:
As Cantigas de Loor de Santa María : (edición e comentario) / coordinadora, Elvira Fidalgo ; equipo investigador, Milagros Muíña, Fernando Magán Abelleira, Mª Xesús Botana Villar ; colaboradora, Mariña Arbor Aldea
Idioma:
gallego
Nota de edición:
Edición digital a partir de Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, [2003]
Autor:
Alfonso X, Rey de Castilla, 1221-1284
Otro rol:
Muíña, Milagros
Otro rol:
Magán Abelleira, Fernando
Otro rol:
Botana Villar, María Xesús
Materia:
Alfonso X, Rey de Castilla, 1221-1284
Materia:
Poesía gallega -- Siglo 13º

Otras colecciones

  • Literatura
  • Historia
  • Alfonso X el Sabio / dirección científica, Francisco Bautista Pérez