Más información

Título:
Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata = Mediaeval studies in honour Curt Wittlin = Estudis medievals en homenatge a Curt Wittlin / edició a cura de Lola Badia, Emili Casanova i Albert Hauf
Idioma:
español
Idioma:
catalán
Idioma:
inglés
Nota de edición:
Edició digital basada en l'edició d'Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2015 -- ("Symposia Philologica" ; 25)
Otro rol:
Universitat de València. Institut de Filologia Valenciana
Materia:
Wittlin, Curt J., 1941-
Materia:
Literatura catalana -- Història i crítica
Materia:
Català antic

Obras relacionadas

Alguns apunts sobre Salzinger com a traductor de Llull / Josep E. Rubio

Edició digital basada en l'edició de Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata = Mediaeval studies in honour Curt Wittlin = Estudis medievals en homenatge a Curt Wittli, Alacant, Institut Interuniversita...

La data de naixement de Bernat Metge i d’Andreu Febrer, notaris i escriptors / Lluís Cabré, Jaume Torró

Edició digital basada en l'edició de Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata = Mediaeval studies in honour Curt Wittlin = Estudis medievals en homenatge a Curt Wittli, Alacant, Institut Interuniversita...

Dues notes sobre la circulació catalana de textos artúrics francesos: el "Cligès" de Chrétien de Troyes (1410) i "La Mor...

Edició digital basada en l'edició de Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata = Mediaeval studies in honour Curt Wittlin = Estudis medievals en homenatge a Curt Wittli, Alacant, Institut Interuniversita...

Eiximenis i la ciència / Lluís Brines

Edició digital basada en l'edició de Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata = Mediaeval studies in honour Curt Wittlin = Estudis medievals en homenatge a Curt Wittli, Alacant, Institut Interuniversita...

El "Llibre del Tresor", compendi de sabers medievals sobre filosofia natural / Llúcia Martín Pascual

Edició digital basada en l'edició de Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata = Mediaeval studies in honour Curt Wittlin = Estudis medievals en homenatge a Curt Wittli, Alacant, Institut Interuniversita...

La traducció catalana abreujada del "Regiment de sanitat" d’Arnau de Vilanova és un abreujament de la traducció de Ber...

Edició digital basada en l'edició de Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata = Mediaeval studies in honour Curt Wittlin = Estudis medievals en homenatge a Curt Wittli, Alacant, Institut Interuniversita...

Ambient internacional i cultura de cort al "Curial e Güelfa": primer suplement a l’edició de Quaderns Crema 2011 / Lola...

Edició digital basada en l'edició de Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata = Mediaeval studies in honour Curt Wittlin = Estudis medievals en homenatge a Curt Wittli, Alacant, Institut Interuniversita...

Expressions multiplicatives en textos catalans medievals / Rosanna Cantavella

Edició digital basada en l'edició de Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata = Mediaeval studies in honour Curt Wittlin = Estudis medievals en homenatge a Curt Wittli, Alacant, Institut Interuniversita...