Rahonament de Thelamó e de Ulixes en lo setge de Troya, davant Agamènon, aprés mort de Achiles, sobre les sues armes

Edició digital basada en l'edició de Josep Lluís Martos, Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella, Alacant ; Barcelona, 2001, pp. 125-135 (Biblioteca Sanchís Guarner ; 55) (IIFV-PAM)

Libros de texto

Bla[n]querna : qui tracta de sinch estaments de persones, de matrimoni, de religio, de prelatura, de apostolical senyori...

Reproducció digital de l'edició de Uale[n]cia [València], a casa del mestre Johan Joffre ..., XIj Juliol 1521. Edició facsímil: València, [s.n.], (Gráficas Soler), 1975

Libros de texto

Plant dolorós de la reyna Ècuba rahonant la mort de Príam, la de Polícena e de Astíanactes

Edició digital basada en l'edició de Josep Lluís Martos, Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella, Alacant ; Barcelona, 2001, pp. 137-150. ( Biblioteca Sanchís Guarner ; 55) (IIFV-PAM).

Libros de texto

La istòria de Leànder y Hero

Edició digital basada en l'edició de Josep Lluís Martos, Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella, Alacant ; Barcelona, 2001, pp. 151-173. ( Biblioteca Sanchís Guarner ; 55) (IIFV-PAM).

Libros de texto

Lamentacions: Lamentació de Mirra, filla de Cínaras; De Narciso; De Píramus y Tisbe

Edició digital basada en l'edició de Josep Lluís Martos, Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella, Alacant ; Barcelona, 2001, pp. 175-198, ( Biblioteca Sanchís Guarner ; 55) (IIFV-PAM).

Libros de texto

Obras sobre el autor

El Plany dolorós de la reina Hècuba de Joan Roís de Corella : Restauracions i contextos / Lola Badia

Altra ed.: Antoni Ferrando i Albert G. Hauf (eds), Miscel·lània Joan Fuster . Volum III, Barcelona, Publicacions Abadia Montserrat, 1991, pp. 195-223.

Estudios críticos

Jo viu lo Ray ab la nobla Leuseta. Ressons d'una razo a la literatura catalana del segle XV

Altra ed.: A Sol Post. Estudis de Llengua i Literatura, núm. 4, (1998), pp. 93-100.

Estudios críticos

Comentaris a l'entorn de la primera difusió impresa de Joan Roís de Corella / Rafael Manuel Mérida Jiménez

Altra edició: Vicent Martines (ed.), Estudis sobre Joan Roís de Corella, Alcoi, Marfil, 1999, pp. 303-313, (Universitas, 8)

Estudios críticos

Les comparacions de tema animal relacionades amb el desengany amorós en les poesies de Joan Roís de Corella i en l'«Espi...

Altra edició: Vicent Martines (ed.), Estudis sobre Joan Roís de Corella, Alcoi, Marfil, 1999, pp. 193-209 (Universitas, 8)

Estudios críticos

Sus traducciones

Lo Quart del Cartoxa

Reproducció digital de [València : Lope de la Roca, a despes. de Miquel Albert], sexta Nouembris 1495. Localització: Biblioteca de Catalunya, Sig. 10-VI-15

Psalteri trelladat de lati en romans / per lo reverent mestre Corella

Reproducció digital del manuscrit datat el 1822. Localització: Biblioteca de la Universitat de València. Sig. BH Ms. 0664

Lo primer del Cartoxá / [Ludolphus de Saxonia ; ... trelladada de lati en valeciana legua. per ... Joan Roiç de Corella]...

Reproducció digital de València : [Lope de la Roca : a despes. de Miquel Albert], 13 abril 1496

Libros de texto

La terça del Cartoxá / [Ludolphus de Saxonia ; trelladat de lati e romanc per ... Corella]

Reproducció digital de València : Pedro Hagenbach y Leonardo Hutz, 1495

Libros de texto

Lo quart del Cartoxa / arromancat per Johan Roic de Corella. Oració a la S. Verge Maria tenint son fill Jesus deuallat d...

Reproducció digital de València : [Pere Hagenbach i Leonard Hutz], 16 febrero 1495

Libros de texto

Otros roles

Lo primer del Cartoxá / [Ludolphus de Saxonia ; ... trelladada de lati en valeciana legua. per ... Joan Roiç de Corella]...

Reproducció digital de València : [Lope de la Roca : a despes. de Miquel Albert], 13 abril 1496

Libros de texto

Lo quart del Cartoxa / arromancat per Johan Roic de Corella. Oració a la S. Verge Maria tenint son fill Jesus deuallat d...

Reproducció digital de València : [Pere Hagenbach i Leonard Hutz], 16 febrero 1495

Libros de texto

Autores que escriben sobre Roís de Corella, Joan, 1435-1497

Autores contemporáneos a Roís de Corella, Joan, 1435-1497

Más información

Nombre:
Roís de Corella, Joan
Fecha de nacimiento:
1435
Fecha de muerte:
1497
Enlace permanente:
http://data.cervantesvirtual.com/person/1199
RDF JSON