RDF JSON
Nombre:
Amorós, Carles
Enlace permanente:
http://data.cervantesvirtual.com/person/5346

Impresor de obras

Dels co[n]fessors la vera guia, dels confitens segura via

Reproducció digital de l'edició de Barcelona : per Carles Amoros ..., IIJ septembre 1535. -- [2], CXX f. : 4º ; 22 cm. -- Exemplar descrit a partir de CCPB [en línia] i de l'exemplar de la BC 1-III-30...

Chronica de Espanya fins aci no diuulgada: que tracta dels nobles e inuictissims reys dels gots, y gestes de aquells y dels co[m]tes de Barcelona e reys de Arago ... / compilada per ... Pere Miquel Ca...

Reproducció digital de Barcelona, per Carles Amoros y ha despesas de ... Jaume Manescal y ... Raphael Deuder Major y ... Jonot Gordiola y ... Jonot Trinxer ..., 15 noembre 1546 [i.e. 1547]. Localitzac...

Las obras de Boscan y algunas de Garcilaso de la Vega : repartidas en quatro libros

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Editor de obras

Las obras de Boscán y algunas de Garcilasso de la Vega : repartidas en quatro libros

Reproducció digital de l'edició de Barcelona, en la officina de Garles [sic] Amoros, 20 março 1543. -- [8], CCXXXVII [i.e. 242] f. : 4º ; 21 cm. -- Peu d'impr. obtingut del colofó. Marques de l'impr. ...

Otros roles

Les Obres del valeros y extrenv caualler vigil y elegantissim poeta Ausias March : Nouament reuistes y estampades...

Reproducció digital de l'edició de Barcelona: per Carles Amoros, 22 desembre 1545, 172 f. ; 8º ; 15 cm. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. 11-V-57