Información

Título:
Aquest es lo Dotzen libre de regiment dels princeps e de comunitats appellat Crestia: e comença la primera part que tracta perque comu[n]itats e ciutats foren edificades ne qui primerame[n]t les edifica
Autor:
Eiximenis, Francesc, aproximadament 1327-1409
Materia:
Ética política
Materia:
Educació de prínceps
Materia:
Incunables -- Valencia -- 1484

Ediciones y traducciones

Aquest es lo Dotzen libre de regiment dels princeps e de comunitats appellat Crestia: e comença la primera part que trac.... catalán

Reproducció digital de [València] : lo qual volum, per prechs e instantia dels reuerends e honorables senyors e ciutada[n]s ... d[e] Valentia, es stat tret o empremtat del original q[ue] es en la sala d[e]la dita ciutat, per Lambert Palmart ..., quinzen març 1484. Localització: Biblioteca de Catalunya. Sig. 2-V-16

Formatos

Aquest es lo Dotzen libre de regiment dels princeps e de comunitats appellat Crestia: e comença la primera part que trac...

Reproducció digital de [València] : lo qual volum, per prechs e instantia dels reuerends e honorables senyors e ciutada[n]s ... d[e] Valentia, es stat tret o empremtat del original q[ue] es en la sal...

RDF JSON