Información

Título:
Traducció al castellà del "Regiment de preservació a epidèmia o pestilència e mortaldats" de Jacme d'Agramont
Forma de obra:
Tesis
Autor:
Cremades Rodríguez, Francisco José
Materia:
Agramunt, Jaume d´, m. 1349

Ediciones y traducciones

Formatos

RDF JSON