Información

Título:
Libre de consolacio de philosophia ... ; transladat en romanç catalanesch. Estampat novament amb la Moral consideració contra les persuassions, vicis e forces de amor de don Francesch Carroç Pardo de la Casta ; a cura de don Bartomeu Muntaner ; ... notes bibliogràfiques del Àngel Aguiló
Autor:
Boeci, 470-524
Materia:
Virtut

Ediciones y traducciones

Formatos

Libre de consolacio de philosophia ... ; transladat en romanç catalanesch. Estampat novament amb la Moral consideració c...

Edició digital basada en l'edició de Barcelona, Llibreria d'Alvar Verdaguer, 1873

RDF JSON