Información

Título:
Furs, capitols, prouisions, e actes de cort, fets y atorgats per S.C.R.M. del Rey Don Phelip nostre senyor ara gloriosament regnant, en les Corts generals per aquell celebrades als regnicols de la ciutat y regne de Valencia, en la vila de Monço, en lo any MDLXIII
Forma de obra:
Libros de texto
Autor:
País Valencià
Materia:
Derecho -- Valencia (Reino) -- Fuentes
Materia:
Dret -- País Valencià -- Fonts
Materia:
Fueros -- Valencia (Reino)
Materia:
Furs -- País Valencià

Ediciones y traducciones

Furs, capitols, prouisions, e actes de cort, fets y atorgats per S.C.R.M. del Rey Don Phelip nostre senyor ara gloriosam.... catalán

Edició digital a partir de l´edició de: Valencia : en casa de Ioan Mey : venense en Valencia en casa de Pere Borbo, 1565

Formatos

Furs, capitols, prouisions, e actes de cort, fets y atorgats per S.C.R.M. del Rey Don Phelip nostre senyor ara gloriosam...

Edició digital a partir de l´edició de: Valencia : en casa de Ioan Mey : venense en Valencia en casa de Pere Borbo, 1565

RDF JSON