Más información

Título:
Carolina Michaëlis de Vasconcelos e o Cancioneiro da Ajuda, hoxe
Materia:
Poesía galaico-portuguesa -- Historia y crítica

Ediciones y traducciones

Expresión
Carolina Michaëlis de Vasconcelos e o Cancioneiro da Ajuda, hoxe. gallego@es

Edición digital de la ed. de Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Política Lingüística, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2005

RDF JSON