Información

Título:
Galicia (Revista del Centro Gallego) [Caracas, 1952-1954] [Reprodución]
Forma de obra:
Publicaciones periódicas
Materia:
Galicia -- Civilización

Ediciones y traducciones

Galicia (Revista del Centro Gallego) [Caracas, 1952-1954] [Reprodución]. gallego

Edición digital a partir de la edición de Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2006

Formatos

Galicia (Revista del Centro Gallego) [Caracas, 1952-1954] [Reprodución] / director do proxecto Luís Alonso Girgado, edic...

Edición digital a partir de la edición de Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2006

RDF JSON