Información

Título:
Arazua (Montevideo, 1929-1930) ; Raza Celta (Montevideo, 1934-1935)
Forma de obra:
Publicaciones periódicas
Materia:
Galicia -- Emigración e inmigración -- Publicaciones periódicas
Materia:
Galicia -- Civilización -- Publicaciones periódicas
Materia:
Uruguay -- Publicaciones periódicas

Ediciones y traducciones

Arazua (Montevideo, 1929-1930) ; Raza Celta (Montevideo, 1934-1935). gallego

Edición digital a partir de la ed. facsimilar de Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Política Lingüística, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2006. Originales procedentes del Instituto Padre Sarmiento, de Santiago de Compostela y Biblioteca Nacional de Montevideo.

Formatos

Arazua (Montevideo, 1929-1930) ; Raza Celta (Montevideo, 1934-1935) / director do proxecto Luis Alonso Girgado; edición ...

Edición digital a partir de la ed. facsimilar de Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Política Lingüística, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2006. O...

RDF JSON