Más información

Título:
Cadernos Ramón Piñeiro, IV (Cadernos galegos de pensamento e cultura). Ideas sobra a lingua galega na obra de Manuel Murguía
Autor:
García López, José Angel
Materia:
Gallego (Lengua)

Ediciones y traducciones

Expresión
Cadernos Ramón Piñeiro, IV (Cadernos galegos de pensamento e cultura). Ideas sobra a lingua galega na obra de Manuel Mur.... gallego@es

Edición digital a partir de la edición de Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2004

RDF JSON