Información

Título:
Libre de Julio Fronti de la art de cavaleria : translatat de lati en lengua catalana: Inc.: Co a compondre sciencia de art de cavaleria (f. 1)... Exp.: per batayla de mar e de terra foren vensuts (f. 68v)
Autor:
Frontí
Materia:
Ciencia militar
Materia:
Tàctica militar

Ediciones y traducciones

Libre de Julio Fronti de la art de cavaleria : translatat de lati en lengua catalana: Inc.: Co a compondre sciencia de a.... catalán

Reproducció digital del manuscrit datat al S.XV. -- 68 h. : perg. ; 26 x 19 cm.. -- Incipit/Explicit: Co a compondre sciencia de art de cavaleria (h. 1)... per batayla de mar e de terra foren vensuts (h. 62v). -- les caixes estan tirades a ploma, molt tènue, amb línies de guia per als renglons; la primera línia és en blanc i no s'aprecien perforacions al f. 1, caplletra il·luminada amb orla i escut d'armes amb dos quarters, un correspon als vescomtes d'Illa del Rosselló i l'altre als de Canet, té d'altres inicials decorades amb motius vegetals i animals en color i sobre or als f. 18, 43 i 56 . -- Referències bibliogràfiques: Domínguez Bordona, Catalanes, p. 60 . - Domínguez Bordona, Mss. con pinturas, p. 273, n. 591 . - Andrés, G. de, Estébanez Calderón, p. 90, n. 168. -- Localització: Biblioteca Nacional (Espanya), sig. Ms 6293.

Formatos

Libre de Julio Fronti de la art de cavaleria : translatat de lati en lengua catalana: Inc.: Co a compondre sciencia de a...

Reproducció digital del manuscrit datat al S.XV. -- 68 h. : perg. ; 26 x 19 cm.. -- Incipit/Explicit: Co a compondre sciencia de art de cavaleria (h. 1)... per batayla de mar e de terra foren vensu...

RDF JSON