Información

Título:
Milacre eixecutat per el pare Sen Vicent Ferrer, predicant en la plasa machor de la siutat de Chirona el añ 1409, que se representa en Valensia en lo corrent de 1830, y funsiò que anualment selebra el carrer de la Mar: sent clavari D. Visent Cubells
Materia:
Ferrer, Vicent, Sant, 1350-1419

Ediciones y traducciones

Milacre eixecutat per el pare Sen Vicent Ferrer, predicant en la plasa machor de la siutat de Chirona el añ 1409, que se.... catalán

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Formatos

Milacre eixecutat per el pare Sen Vicent Ferrer, predicant en la plasa machor de la siutat de Chirona el añ 1409, que se...

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

RDF JSON