Información

Título:
Ara ojats queus fan a saber de part de la S. C. R. M. del Rey Don Phelip ... E per aquella De part del molt Illustre Don Iaume Ferrer ... regent la Lloctinencia y Capitania general en lo present regne de Valencia ... ab la present reuoca y anula ... totes y qualseuol llicencies de portar armes que fins a huy ... sien estades donades, e concedides als nous conuertits del present Regne ...
Título uniforme:
Crida,
Autor:
València (Regne). Virrei (1594Nov-1595Jun: Jaume Ferrer)
Materia:
Armes -- Dret i legislació -- Comunitat Valenciana -- S.XVI -- Obres anteriors a 1800

Ediciones y traducciones

Ara ojats queus fan a saber de part de la S. C. R. M. del Rey Don Phelip ... E per aquella De part del molt Illustre Don.... catalán

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Formatos

Ara ojats queus fan a saber de part de la S. C. R. M. del Rey Don Phelip ... E per aquella De part del molt Illustre Don...

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

RDF JSON