Información

Título:
Ara ojats queus notifiquen, y fan a saber de part del Doctor Saluador Fontanet ... Iutge Comissari ... creat y nomenat pera la poblacio dels llochs del Regne de Valêcia, dels quals son estats expellits los Moriscos, y perals negocis annexos ...
Título uniforme:
Crida. 1611, 07, 15
Autor:
València (Regne)
Materia:
Moriscs -- Dret i legislació -- Comunitat Valenciana -- S.XVII -- Obres anteriors a 1800

Ediciones y traducciones

Ara ojats queus notifiquen, y fan a saber de part del Doctor Saluador Fontanet ... Iutge Comissari ... creat y nomenat p.... catalán

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Formatos

Ara ojats queus notifiquen, y fan a saber de part del Doctor Saluador Fontanet ... Iutge Comissari ... creat y nomenat p...

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

RDF JSON