Información

Título:
Ara ojats qeus notifiquen, y fan á saber de part de ... Carlos Homodei Moura ... Virrey ... que per quant haventse commogut, y juntat gran multitud de gent vasalls de Señors ... ab motiu de pretendre no pagar les particions dels fruyts ...
Título uniforme:
Crida. 1693, 07, 27
Autor:
València (Regne). Virrei (1691-1695 : Carlos Homodei Moura, marqués de Castel Rodrigo)
Materia:
Germanies -- Comunitat Valenciana -- S.XVII -- Obres anteriors a 1800
Materia:
Moviments camperols -- Comunitat Valenciana -- S.XVII -- Obres anteriors a 1800

Ediciones y traducciones

Ara ojats qeus notifiquen, y fan á saber de part de ... Carlos Homodei Moura ... Virrey ... que per quant haventse commo.... catalán

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Formatos

Ara ojats qeus notifiquen, y fan á saber de part de ... Carlos Homodei Moura ... Virrey ... que per quant haventse commo...

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

RDF JSON