Información

Título:
Capitols dels drets y altres coses del General del Principat de Cathalunya y Comptat de Rossellò y Cerdanya fets en Corts generals del any MCCCCLXXXI fins en lo any MDLXIIII inclusive, y dels drets que per practica y altrament se paguen en lo trienni de MDLXXV per manament dels ... Deputats y Oydors de comptes ...
Autor:
Catalunya. Diputació del General
Materia:
Legislació -- Catalunya -- S. XVI-XVII -- Obres anteriors a 1800

Ediciones y traducciones

Capitols dels drets y altres coses del General del Principat de Cathalunya y Comptat de Rossellò y Cerdanya fets en Cort.... catalán

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Formatos

Capitols dels drets y altres coses del General del Principat de Cathalunya y Comptat de Rossellò y Cerdanya fets en Cort...

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

RDF JSON