Más información

Título:
Real pragmatica, feta per la magestat del rey nostre senyor, ab la qual mana reduhir tots los Censals de les Ciutats, Viles Reals, Vniuersitats, y particulars del present Regne, a raho de vint mil lo millar, que es a fou per lliura
Título propiamente dicho :
Pragmàtica,
Materia:
Censals -- Dret i legislació -- Comunitat valenciana -- S.XVII -- Obres anteriors a 1800

Ediciones y traducciones

Expresión
Real pragmatica, feta per la magestat del rey nostre senyor, ab la qual mana reduhir tots los Censals de les Ciutats, Vi.... catalán

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

RDF JSON