Información

Título:
Molt Ilustres Señors. Los Officis de Perayres, y Teixidors de llana de la present Ciutat, sent tâ ilustrats ab molts, y differents Privilegis ... y ab Capitols, y Estatuts fets per la present Ciutat, que traten de les excempcions, y facultats que tenen las dits Officis, y Mestres de estos ... suppliquen ... ò es manen regular los dits Capitols, deixant en llibertat als dits Officis, com la tenen los estrangers, ò es possen aquells en sa deguda execucio ...
Autor:
Gremi de Peraires (València)
Materia:
Gremi de Peraires -- València (Comunitat valenciana) -- S.XVII -- Obres anteriors a 1800
Materia:
Gremi de Teixidors de llana -- València (Comunitat valenciana) -- S.XVII -- Obres anteriors a 1800
Materia:
Llana -- Industria i comerç -- Comunitat valenciana -- S.XVII -- Obres anteriors a 1800

Ediciones y traducciones

Molt Ilustres Señors. Los Officis de Perayres, y Teixidors de llana de la present Ciutat, sent tâ ilustrats ab molts, y .... catalán

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Formatos

Molt Ilustres Señors. Los Officis de Perayres, y Teixidors de llana de la present Ciutat, sent tâ ilustrats ab molts, y ...

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

RDF JSON