Información

Título:
Capitols, e ordinacions fetes per... los Deputats de la Generalitat del Regne de Valencia, en xij. de Iuny del any 1698 concernents a lo que dehuen obseruar sos Taulagers, en la expedició dels Albarans, y guies dels drets del General, y Doble Tarifa
Autor:
València (Regne). Generalitat
Materia:
Dret del General -- Comunitat valenciana -- S.XVII -- Obres anteriors a 1800
Materia:
Impostos -- Comunitat valenciana -- S. XVII -- Obres anteriors a 1800

Ediciones y traducciones

Capitols, e ordinacions fetes per... los Deputats de la Generalitat del Regne de Valencia, en xij. de Iuny del any 1698 .... catalán

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Formatos

Capitols, e ordinacions fetes per... los Deputats de la Generalitat del Regne de Valencia, en xij. de Iuny del any 1698 ...

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

RDF JSON