Información

Título:
Ara ojats queus notifiquen y fan a saber de part de la S.C.R. Magestat, E per aquella De part del Illustrissimo ... Don Luis Carrillo de Toledo Marques de Carazena ... Lloctinent y Capita general en la present ciutat y Regne de Valencia ... dona facultat y permis a qualseuol Vniuersitats, Collegis, y singulars persones del present Regne, y fora de aquell ... que voldran sembrar les terres dels dits llochs que han restat despoblats, y han deixat los dits Moriscos, e les quals no estaran ya establides per los Senyors, o sembrades per aquells ...
Título uniforme:
Crida,
Autor:
València (Regne). Virrei (1606-1615: Luis Carrillo de Toledo)
Materia:
Moriscs -- Comunitat Valenciana -- 1609 -- Obres anteriors a 1800
Materia:
Colonització interior -- Comunitat Valenciana -- S.XVII -- Obres anteriors a 1800I

Ediciones y traducciones

Ara ojats queus notifiquen y fan a saber de part de la S.C.R. Magestat, E per aquella De part del Illustrissimo ... Don .... catalán

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Formatos

Ara ojats queus notifiquen y fan a saber de part de la S.C.R. Magestat, E per aquella De part del Illustrissimo ... Don ...

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

RDF JSON