Información

Título:
Ara ojats queus fan a saber de part dels ... Senyors Iusticia, Iurats, Comendatari de Racional, y Sindich de la ... Ciutad de Valencia. Atenent que ... Deu ... hauentse seruit de castigar a esta Ciutat ab malalties co[n]tagioses ... la ciutat ... ha eregit cinch espitals ... pera la convalenxencia del contagi ... conuocant pera dit efecte als Prohomens del Quitament, los quals ... delliberaren, que es carregassen a censal fins doscentes millia lliures, pera pagar los gastos fets ...
Título uniforme:
Crida,
Autor:
València (Ciutat). Consell General
Materia:
Censals -- València (Comunitat valenciana) -- S.XVII -- Obres anteriors a 1800
Materia:
Pesta bubònica -- València (Comunitat Valenciana) -- 1647-1648 -- Obres anteriors a 1800

Ediciones y traducciones

Ara ojats queus fan a saber de part dels ... Senyors Iusticia, Iurats, Comendatari de Racional, y Sindich de la ... Ciut.... catalán

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Formatos

Ara ojats queus fan a saber de part dels ... Senyors Iusticia, Iurats, Comendatari de Racional, y Sindich de la ... Ciut...

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

RDF JSON