Más información

Título:
Ara ojats queus fan a saber de part de la S.C.R.M. E per aquella De part del molt Illustre Don Iaume Ferrer ... regent la Lloctinencia y Capitania general en la present ciutat y regne de Valencia. Que per quant jatsia la Magestat del Rey ... ab sa Real Pragmatica Dat. en Madrid en vint y hu del mes de Giner del Any M.D. huytanta quatre ... haja prohibit la delacio de totes y qualseuol escopetes de pedrenyal, aixi llargues, com curtes ... se mana fer y publicar la present publica Real crida en la present ciutat de Valencia ...
Título propiamente dicho :
Crida,
Autor:
València (Regne). Virrei (1606: Jaume Ferrer)
Materia:
Armes de foc -- Comunitat Valenciana -- Dret i legislació -- S.XVII -- Obres anteriors a 1800

Ediciones y traducciones

Expresión
Ara ojats queus fan a saber de part de la S.C.R.M. E per aquella De part del molt Illustre Don Iaume Ferrer ... regent l.... catalán

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

RDF JSON