Información

Título:
Ara ojats queus fan a saber de part de la S.C.R.M. E per aquella De part del molt Illustre Don Iaume Ferrer ... regent la Lloctinencia y Capitania general en la present ciutat y regne de Valencia. Que per quant jatsia la Magestat del Rey ... ab sa Real Pragmatica Dat. en Madrid en vint y hu del mes de Giner del Any M.D. huytanta quatre ... haja prohibit la delacio de totes y qualseuol escopetes de pedrenyal, aixi llargues, com curtes ... se mana fer y publicar la present publica Real crida en la present ciutat de Valencia ...
Título uniforme:
Crida,
Autor:
València (Regne). Virrei (1606: Jaume Ferrer)
Materia:
Armes de foc -- Comunitat Valenciana -- Dret i legislació -- S.XVII -- Obres anteriors a 1800

Ediciones y traducciones

Ara ojats queus fan a saber de part de la S.C.R.M. E per aquella De part del molt Illustre Don Iaume Ferrer ... regent l.... catalán

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Formatos

Ara ojats queus fan a saber de part de la S.C.R.M. E per aquella De part del molt Illustre Don Iaume Ferrer ... regent l...

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

RDF JSON