Información

Título:
Ara ojats que eus notifiquen, y fan á saber de part ... del Rey ... Don Carlos Tercer ... Que per quant la experiencia ha mostrat, que de cascun dia es cometen diversos homicidis, furts, robos, y altres crims, y delictes en la present Ciutat de Valencia, y sos Arravals ... Pera obviar los quals, en anys propasats, es manaren fer, y publicar diferents Reals Crides, y Pragmatiques, totes les quals no han bastàt ...
Título uniforme:
Crida,
Autor:
Carlos VI, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, 1685-1740
Materia:
Delinqüència -- València (Comunitat Valenciana) -- S.XVIII -- Dret i legislació -- Obres anteriors a 1800
Materia:
Ordre públic -- València (Comunitat Valenciana) -- S.XVIII -- Dret i legislació -- Obres anteriors a 1800

Ediciones y traducciones

Ara ojats que eus notifiquen, y fan á saber de part ... del Rey ... Don Carlos Tercer ... Que per quant la experiencia h.... español

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Formatos

Ara ojats que eus notifiquen, y fan á saber de part ... del Rey ... Don Carlos Tercer ... Que per quant la experiencia h...

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

RDF JSON