Información

Título:
Ara ojats queus notifiquen, y fau a saber de part de la S.C.R. Magestat, E per aquella de part del ... Senyor Don Luys Carrillo de Toledo Marques de Carazena ... Lloctinent ... de Valêcia. Que per quaut la prefata Real Magestat nos ha enuiat dos Reals Cartes ... cõtinent la vna, que la reduccio dels censals sia desde ques publicà la Real Pragmatica de la explusio del Moriscos ... y la altra en lo que toca a la Real Pragmatica del assiento general del dit y present Regna ...
Título uniforme:
Crida,
Autor:
València (Regne). Virrei (1606-1615 : Luis Carrillo de Toledo)
Materia:
Moriscs -- Expulsió -- Comunitat valenciana -- Obres anteriors a 1800
Materia:
Censals -- València (Regne) -- Obres anteriors a 1800

Ediciones y traducciones

Ara ojats queus notifiquen, y fau a saber de part de la S.C.R. Magestat, E per aquella de part del ... Senyor Don Luys C.... catalán

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Formatos

Ara ojats queus notifiquen, y fau a saber de part de la S.C.R. Magestat, E per aquella de part del ... Senyor Don Luys C...

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

RDF JSON